HOVEDVEGENE
kartet viser hovedvegnettet på sommerstid, gjennomkjøringer er ikke mulig på vinteren.

Kartet viser hovedvegene i vestfjellet sommerstid, alle veier er belagt med vegavgift og største tillatte hastighet er 50 km/t. Fra Rv 250 kan du kjøre inn mot Sjoga og ved Storlondammen mot Åltjern og Skjellbreida.
I Saksumdalen ved Svilosen og i Auggedalen ved Dal går det også veier inn i Vestfjellet.

Vegavgiften om sommeren går til Fåberg vestfjell veger og pløyes tilbake i vedlikehold av vegnettet om vinteren er det Fåberg Vestfjell Hytteforening som tømmer bomkassene og pengene går i sin helhet med i brøytebudsjettet.

Fåberg vestfjell hytteforening, oppdatert 20150205, webmaster bjriise@broadpark.no