STIER
det har etterhvert blitt mange kilometer med merkede stier, enten du vil gå en rundtur eller har skyss i begge ender så er muligheten der.

 

GOD TUR

Her er et utvalg av turer du kan gå sommerstid i vestfjellet, den lengste som starter ved Rv 250 og ender på Værskei er ca 32 km. Listen over turer med avstander vil bli lagt ut før sommersesongen


Endrelia – Mjogsjøen (25 min)

Dette er en nymerket og skiltet sti som følger deler av et gammelt kuråk, i senere tid gjemt og glemt for de fleste. Stien tar av like opp for Endrelivatnet i syd, ender rett opp for Lundehytta i nord og går i fint terreng i et for det meste jevnt hellende dalsøkk. ”Åpningen” av denne strekningen muliggjør enda flere interessante rundturer i området både fra nord og syd. Stien har allerede fått rød strek på kartet i heftets side 18. Ved den idylliske Mjogsjøosen blir det etter dette et knutepunkt av i alt fem merkede stier som kommer inn til omlag samme sted og som har fått nye skilt. Litt interessant seterhistorikk knytter seg til denne strekningen som er en del av et lengre råk fra gammelt av. Det var ganske sikkert hovedsakelig melkekyrne som ”fant” denne veien selv og som den letteste å gå den relativt lange strekningen helt fra Skjellbreid-setrene inn til Mjogsjølia med kanskje det beste beiteområde i vid omkrets. Det var dyra fra de vestre setrene på Skjellbreida som tok seg over gjennom Endrelia, mens fra de østlige setrene vandret de over fjellet nord for Prestkjerringa og fulgte samme trasè som beskrevet under heftets tur nr. 12. Eldre kjentfolk kan bekrefte et dyr fra både Skjellbreida, Gaustumsetra og til og med fra Blæstern kom inn til det samme området. Kuflokker måtte mer enn en gang hentes den lange veien tilbake fra ”godsakene” i Mjogsjølia til setrene for mjølking.

Vi kan nok en gang si at vi som turgåere i dag har mye å takke tidligere generasjoners kultur og virksomhet for.. 

 

Linker og kontaktinformasjon

DNT- lokalforeningen

Fåberg vestfjell hytteforening, oppdatert 20050422, webmaster bjriise@broadpark.no