OMRÅDENE
det er flere bebygde områder i vestfjellet de fleste av disse har sin opprinnelse fra den intense sætringen og noen har siden blitt til hytteområder.

Sætringen i vestfjellet er opprinnelsen til flere av hytteområdene.
Fåberg vestfjell hadde noe av den tidligste sætringen i hele landet og mange gamle tufter er å se den dag idag.
Svesætra, Vismund og Skjellbreida er noen av de eldste sæterområdene og det sætres også idag. Om enn etter moderne prinsipper, så er kua på beite til glede for alle som kommer forbi. På Fløytlia er den største fellessætra i fjellet.
Gaustum er også ei gammel sæter og ligger aller lengst inn i Fåberg vest, Åltjern og Sjoga sammen med området knyttet til Korstjernet er nå mer å betrakte som rene hytteområder.

Fåberg vestfjell hytteforening, oppdatert 20150205, webmaster bjriise@broadpark.no