KART

serie M711
1:50000

blad 1817 3
FOLLEBU

kartet får du kjøpt
hos bokhandlerene

På dette kartutsnittet har du med det sentrale området som omfatter Fåberg vestfjell,
det grenser mot kommunene Gausdal, Nordre Land og Gjøvik.
Gausdal vestfjell i nord med Kittilbu og Værskei, Biri i sør og Nord Torpa i vest.
1. Korstjern
2. Skjellbreida
3. Grøtåsen (Gausdal komune)
4. Åltjern
5. Svesætra
6. Lorthola
7. Sjoga
8. Vismund
9. Fløyten

Gjengitt med løyve av Norsk geografisk oppmåling

Fåberg vestfjell hytteforening, oppdatert 20150205, webmaster bjriise@broadpark.no