HYTTEOMRÅDER
det er primært 6 hytteområder i vestfjellet, av disse så er det kun to som er av nyere dato selv om det tidvis kommer opp en ny hytte andre steder er det de siste ti årene oppført ca 25 nye hytter

Hytteområdene ligger godt inne i fjellet og de fleste er knyttet til løype og turstinettet som er opparbeidet.

1. Korstjern er et av de nyeste feltene som ligger lengst inn i fjellet
2. Bleikesætra er ei gammel sæterlykkje hvor det er satt ut ialt 9 tomter og nye er planlagt
3.Skjellbreida er et gammelt sæterområdet med noen få hytter,Turistforeningens eneste hytte i Fåberg vestfjell ligger her
4. Åltjern er også et gammelt sæterområdet og alle hyttene ligger her innagjerdes de flste hyttene her er bygd tidlig på 50 tallet.
5. Lortholoa er et gammelt sæterområde og her ligger kun 5 hytter, men de er ofte i bruk.
6. Sjoga har mange hytter som ligger idyllisk til på østsiden av de to vannene.
Hitjern (ikke merket på kartet) ligger sør for Korstjen hyttefelt og er et relativt nytt hytteområdet .

Fåberg vestfjell hytteforening, oppdatert 20050422, webmaster bjriise@broadpark.no