FORENINGEN
Hytteforeningen ble stiftet på Bokkesletta lørdag 1.august 1981 og ønsker å være en interesseforening for hytte og sætereiere i Fåberg vestfjell.

MEDLEMMENE
Foreningen består idag av totalt 112 medlemmer, det tegnes medlemskap pr hytte eller sæter, men det er også mulig å tegne personlig medlemskap hvis det er ønskelig.
Medlemskontingenten er idag på kr 350,- og skal dekke utgifter av administrativ og praktisk art som merking av stier, utarbeiding av enkelt kartmateriale opparbeiding av rasteplasser o.l

Vi arrangerer foreningstreff med grilling, konkurranser og turer med guider i fjellet.

 

I 2005 gikk turen fra Skjellbreida til Gaustumsetra og samlet 30 frammøtte.
Kristen Simenrud, Nils Skullerud og Ottar Husemoen gav oss god innsikt i sætring
og livet på setrene før og igjennom krigsårene 1940-45

 

Linker og kontaktinformasjon

Kasserer
Inger Løvik 97019732

Fåberg vestfjell hytteforening, oppdatert 20050422, webmaster bjriise@broadpark.no