FLORA
Fåberg vestfjell ligger i den gode innlandsbiotopen som gjør at tregrensa her strekker seg mot 900 moh, dette gjør også sitt til at varmekjære arter vokser ganske høyt her. Det er mest de vanlige artene vi finner i innlandet som vokser, men det å finne orkidéer i fjellet er artig. År om annet er det skikkelige molteår og myrene rødmer og bugner av bær.

Mange av orkidéartene i Norge er svært sjeldne. En av årsakene til dette er de strenge kravene disse plantene har til voksested. Mange av orkideene krever jord som er rik på mineraler. Det finner man gjerne på steder med lettoppløselig og kalkrike bergarter. Slike områder finner du lett fram til på et geologisk kart. Enkelte av artene krever også høy og stabil fuktighet. Det er i Telemark, Buskerud, Dovrefjellområdet, Rørosområdet, Snåsa og Bodø-Saltenområdet at vi finner de rikeste orkidélokalitetene i Norge.

Linker og kontaktinformasjon

Orkideér

 

Fåberg vestfjell hytteforening, oppdatert 20090604, webmaster bjriise@broadpark.no