ELVER
det er ikke mange elver av noen størrelse i vestfjellet, det meste av vannet samler seg til slutt i Vismunda.
Vismundahar fra gammelt av vært en betydelig elv for tømmerfløting noe restene etter gamle anlegg forteller om.

Det meste av vannveiene i vestfjellet er det vi betrakter som småelver eller bekker, selv om disse kan ha betydelig vannføring i vårflommen går de sterkt tilbake i løpet av sommeren.
På kartet har vi derfor merket av bare de som kan ha interesse for fiskere, og en tur i skumringen langs disse kan gi gode fangster om ikke de store fiskene, men det å fylle panna med kjøe smaker like godt til frokost enten du har campet ute eller ligger på hytta.

Vismunda som blir til "mor elv" har hatt stor betydning som åre for tømmerfløting i mer enn 100 år og ved utløpet i Biri var det talt opp på tusenvis av stokker som kom langveisfra inne i vestfjellet.

Flokofallet i juni etter flommen har lagt seg
En annen elv som er verdt å nevne er Flokoa som renner ut fra Nordre Sjogvatnet, på sin ferd ned gjennom den bratte lia mot Rinna og Vingrom løper den sammen med Storbekken og danner det høyeste vannfallet i Lillehammer kommune. flokofallet er vel 30m høyt og er et skue for den som tar seg inn dit.
Fra Ringflatdammen er det en halvtimes tur i litt kronglete lende og et par elvekryssinger så er du der.
Det er ikke uvanlig at ormegraset har en høyde på over 1,5 m i det fuktige elvegjelet og du kan få også få oppleve sjeldne lavarter som henger ned fra trærne her.

Fåberg vestfjell hytteforening, oppdatert 20150205, webmaster bjriise@broadpark.no