DUGNADER
Hytteforeningen ønsker at tilbudene i fjellet skal være varierte og for alle.
Vi har derfor fra tid til annen dugnader for å rydde og merke stier og råk, istandsetting av leirplasser og stikking av veinettet for vinteren. Dugnadene vil bli annonsert her og ved oppslag i bommene.

Her kommer informasjon om dugnadarbeid bl.a vegstikking og evt rydding av stier og råk


Linker og kontaktinformasjon:
Vidar Hagen 95786580
Jan Bye Iversen 92448993

Fåberg vestfjell hytteforening, oppdatert 20070319 webmaster bjriise@broadpark.no