BRØYTING
Deler av veinettet i vestfjellet er anlagt slik at de kan vinterbrøytes. Dette gjelder strekningene Rv 250 til Sjoga og Rv 250 til Åltjern og Korstjern, her er hyttekonsentrasjonene høyest. Det brøytes med traktorfres og dels med plog der hvor dette er hensiktsmessig. Veiene er smale og snømengden formidabel fra år til år, brøytingen er derfor en utfordring.
Det er derfor viktig at vi bruker merkede plasser til parkering.

Se i referatet fra årsmøtet 2014 for nærmere info om brøyting

 

 

Linker og kontaktinformasjon

Brøyting
Bjarne Kindlistuen 90842554

Fåberg vestfjell hytteforening, oppdatert 20070319 webmaster bjriise@broadpark.no