AKTUELT
Her vil du enhver tid finne informasjon og nyheter som kan være nyttige for din ferdsel i fjellet. Dette er en nyhetsside og vil gi et raskt overblikk over endringer i vestfjellet. Det kan være arbeid som foregår på vegene eller tømmerdrifter og framkjøring som kan være greie å vite om. Endringer i jakt og fiskeregler eller nye hyttetomter som er lagt ut.
Utdypende informasjon og karter vil du finne på egne sider tilknytte d forskjellige temaene i menyen.


 Her kommer fortløpende informasjon om nye stier og råk som merkes og kan gås.


Informasjon om bomavgifter og brøyting finner du i referatet fra årsmøte 2014 under Foreningen/møter.

Linker og kontaktinformasjon


Fåberg vestfjell hytteforening, oppdatert 20070319 webmaster bjriise@broadpark.no